33.182

Wet versterking bestuur pensioenfondsentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)
ingediend 22-02-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-11-01      
advies 2012-01-25 85    
nader rapport 2012-02-17   23  
indiening 2012-02-22   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-04-12     50
nota naar aanleiding van het verslag 2012-06-26     75
verslag 2013-03-28     325
stemming 2013-05-28     61
subtotaal       461
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-06-27 30    
memorie van antwoord 2013-07-01   4  
verslag 2013-07-04 3    
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-08   4  
behandeling 2013-07-09 1    
stemming 2013-07-09 0    
subtotaal   34 8 42
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-19   10  
totalen
TK + EK       503
totaal       626

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK