33.197

Implementatie van richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334)
ingediend 12-03-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-06-17      
advies 2011-11-10 146    
nader rapport 2012-03-06   117  
indiening 2012-03-12   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-13     93
stemming 2013-01-17     218
subtotaal       311
Eerste Kamer
eindverslag 2013-02-05 19    
stemming 2013-04-09 63    
subtotaal   82   82
Staatsblad
publicatie wet 2013-04-26   17  
totalen
TK + EK       393
totaal       679

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK