33.062

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
ingediend 27-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-06-09      
advies 2011-08-03 55    
nader rapport 2011-10-24   82  
indiening 2011-10-27   3  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-16     50
nota naar aanleiding van het verslag 2012-04-17     123
behandeling 2013-01-31     289
stemming 2013-02-05     5
subtotaal       467
Eerste Kamer
eindverslag 2013-03-05 28    
stemming 2013-03-12 7    
subtotaal   35   35
Staatsblad
publicatie wet 2013-04-19   38  
totalen
TK + EK       502
totaal       680

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK