33.355

Implementatie richtlijn over het recht op vertolking en vertaling in strafprocedurestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280)
ingediend 29-08-2012 16:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-06-27      
advies 2012-07-18 21    
nader rapport 2012-08-23   36  
indiening 2012-08-29   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-11-16     79
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-19     33
behandeling 2013-01-31     43
stemming 2013-01-31     0
subtotaal       155
Eerste Kamer
eindverslag 2013-02-12 12    
stemming 2013-02-26 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2013-03-12   14  
totalen
TK + EK       181
totaal       258

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK