33.466

Wijziging Wet milieubeheer inzake verificatie broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en monitoring en rapportage emissies broeikasgassentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)
ingediend 02-11-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-09-13      
advies 2012-10-12 29    
nader rapport 2012-10-30   18  
indiening 2012-11-02   3  
Tweede Kamer
verslag 2012-12-14     42
nota naar aanleiding van het verslag 2013-02-11     59
behandeling 2013-03-07     24
verslag 2013-03-07     42
stemming 2013-03-07     0
subtotaal       125
Eerste Kamer
eindverslag 2013-03-19 12    
stemming 2013-03-26 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2013-04-11   16  
totalen
TK + EK       144
totaal       210

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK