33.586

Vergemakkelijking uitoefening passief kiesrecht bij verkiezingen Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)
ingediend 21-03-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-02-19      
advies 2013-03-08 17    
nader rapport 2013-03-15   7  
indiening 2013-03-21   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-04-26     36
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-13     17
stemming 2013-05-30     17
subtotaal       70
Eerste Kamer
eindverslag 2013-06-11 12    
stemming 2013-06-18 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-28   10  
totalen
TK + EK       89
totaal       129

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK