33.669

Programmatische aanpak stikstoftype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)
ingediend 19-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-01-13      
advies 2013-04-26 103    
nader rapport 2013-06-14   49  
indiening 2013-06-19   5  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-10     83
nota naar aanleiding van het verslag 2013-10-01     21
behandeling 2014-04-16     197
stemming 2014-04-24     8
subtotaal       309
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-06-03 40    
memorie van antwoord 2014-06-20   17  
verslag 2014-07-15 25    
nota naar aanleiding van het verslag 2014-08-07   23  
behandeling 2014-09-09 33    
stemming 2014-10-07 28    
subtotaal   126 40 166
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-07   31  
totalen
TK + EK       475
totaal       663

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK