33.691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)
ingediend 03-07-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-01-30      
advies 2013-03-28 57    
nader rapport 2013-06-26   90  
indiening 2013-07-03   7  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-27     86
nota naar aanleiding van het verslag 2013-12-19     83
behandeling 2014-06-04     167
stemming 2014-06-10     6
subtotaal       342
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-09-30 112    
memorie van antwoord 2015-07-03   276  
nader voorlopig verslag 2015-09-28 87    
nadere memorie van antwoord 2015-10-06   8  
eindverslag 2015-10-27 21    
stemming 2015-11-03 7    
subtotaal   227 284 511
Staatsblad
publicatie wet 2015-11-24   21  
totalen
TK + EK       853
totaal       1028

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK