33.691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuurDit voorstel bevat wijzigingen van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet die betrekking hebben op (het functioneren van) de organisatie van het bestuur van gemeenten, provincies, waterschappen en overzeese openbare lichamen. Een aantal wijzigingen komen voort uit evaluaties van de dualisering van het decentrale bestuur. Bepaalde procedures worden met dit wetsvoorstel verduidelijkt.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.691, A) is op 10 juni 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2013

titel

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

39