33.699

Verantwoordelijkheid lidstaten voor verzoek om internationale bescherming onderdaan uit derde landentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180)
ingediend 16-07-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-07-16      
Tweede Kamer
verslag 2013-10-15     91
nota naar aanleiding van het verslag 2013-10-29     14
stemming 2013-11-28     30
subtotaal       135
Eerste Kamer
eindverslag 2013-12-03 5    
stemming 2013-12-10 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2013-12-19   9  
totalen
TK + EK       147
totaal       156

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK