33.781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)
ingediend 28-10-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-06-21      
advies 2013-07-31 40    
nader rapport 2013-10-18   79  
indiening 2013-10-28   10  
Tweede Kamer
verslag 2013-11-21     24
nota naar aanleiding van het verslag 2014-01-22     62
stemming 2014-04-15     83
subtotaal       169
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-05-27 42    
memorie van antwoord 2014-06-13   17  
nader voorlopig verslag 2014-09-30 109    
nadere memorie van antwoord 2014-10-31   31  
eindverslag 2014-11-18 18    
behandeling 2014-12-02 14    
Staatsblad
publicatie wet 2015-01-15   44  
totalen
totaal       573

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK