33.841

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)
ingediend 13-01-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-11-11      
advies 2013-11-22 11    
nader rapport 2014-01-13   52  
indiening 2014-01-13   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-02-26     44
nota naar aanleiding van het verslag 2014-03-11     13
stemming 2014-03-13     2
nota naar aanleiding van het verslag 2014-03-14     14
verslag 2014-04-23     84
stemming 2014-04-24     3
subtotaal       101
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-06-10 47    
memorie van antwoord 2014-06-13   3  
nader voorlopig verslag 2014-06-26 13    
nadere memorie van antwoord 2014-06-27   1  
eindverslag 2014-07-01 4    
behandeling 2014-07-08 7    
stemming 2014-07-08 0    
subtotaal   71 4 75
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-18   10  
totalen
TK + EK       176
totaal       249

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK