33.852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaartype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen
ingediend 21-01-2014 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-19      
advies 2013-09-06 49    
nader rapport 2014-01-15   131  
indiening 2014-01-21   6  
Tweede Kamer
verslag 2014-03-11     49
nota naar aanleiding van het verslag 2015-09-14     552
behandeling 2016-06-08     268
stemming 2016-06-28     20
subtotaal       889
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-10-04 98    
memorie van antwoord 2016-12-22   79  
nader voorlopig verslag 2017-03-07 75    
nadere memorie van antwoord 2017-06-12   97  
eindverslag 2017-06-20 8    
behandeling 2017-10-03 105    
stemming 2017-10-03 0    
subtotaal   286 176 462
totalen
TK + EK       1351

Documenten EK


Behandeling in TK