33.871

Implementatie richtlijn over het recht op informatie in strafprocedurestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)
ingediend 13-02-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-11-01      
advies 2014-01-16 76    
nader rapport 2014-02-10   25  
indiening 2014-02-13   3  
Tweede Kamer
verslag 2014-04-07     53
nota naar aanleiding van het verslag 2014-05-09     32
stemming 2014-06-10     32
subtotaal       117
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-09-16 98    
memorie van antwoord 2014-10-06   20  
eindverslag 2014-10-14 8    
stemming 2014-10-28 14    
subtotaal   120 20 140
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-26   29  
totalen
TK + EK       257
totaal       390

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK