33.911

Invoering specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentratype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra
ingediend 04-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-02-11      
advies 2014-03-14 31    
nader rapport 2014-04-04   21  
indiening 2014-04-04   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-04-24     20
nota naar aanleiding van het verslag 2014-05-16     22
stemming 2014-06-17     32
subtotaal       74
Eerste Kamer
eindverslag 2014-07-01 14    
stemming 2014-07-08 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-18   10  
totalen
TK + EK       95
totaal       157

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK