33.932

Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)
ingediend 09-05-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-03-25      
advies 2014-04-17 23    
nader rapport 2014-05-09   22  
indiening 2014-05-09   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-06-02     24
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-10     8
behandeling 2014-06-19     9
stemming 2014-06-24     5
subtotaal       46
Eerste Kamer
eindverslag 2014-07-08 14    
stemming 2014-07-08 0    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2014-10-17   101  
totalen
TK + EK       60
totaal       206

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK