33.949

Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietuniestype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
ingediend 28-05-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-05-28      
Tweede Kamer
verslag 2014-10-31     156
nota naar aanleiding van het verslag 2015-01-27     88
behandeling 2015-03-19     51
stemming 2015-03-24     5
subtotaal       300
Eerste Kamer
eindverslag 2015-04-07 14    
behandeling 2015-04-28 21    
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-21   84  
totalen
totaal       419

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK