33.960

Omvorming Halt-bureaus tot de stichting Halttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling
ingediend 14-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-06-14      
Tweede Kamer
verslag 2014-09-18     96
stemming 2014-10-02     14
subtotaal       110
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-10 39    
memorie van antwoord 2015-01-28   79  
eindverslag 2015-02-03 6    
stemming 2015-02-10 7    
subtotaal   52 79 131
Staatsblad
publicatie wet 2015-03-04   22  
totalen
TK + EK       241
totaal       263

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK