33.964

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)
ingediend 17-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-02-13      
advies 2014-04-11 57    
nader rapport 2014-06-17   67  
indiening 2014-06-17   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-07-15     28
nota naar aanleiding van het verslag 2014-08-28     44
verslag 2014-10-02     63
behandeling 2014-10-02     0
verslag 2014-10-15     76
behandeling 2014-10-15     0
stemming 2014-10-16     1
subtotaal       121
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-18 33    
memorie van antwoord 2014-11-28   10  
nader voorlopig verslag 2014-12-22 24    
nadere memorie van antwoord 2015-01-12   21  
eindverslag 2015-01-20 8    
stemming 2015-01-27 7    
subtotaal   72 31 103
Staatsblad
publicatie wet 2015-02-06   10  
totalen
TK + EK       224
totaal       358

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK