33.985

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCAtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)
ingediend 03-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-05-16      
advies 2014-06-05 20    
nader rapport 2014-06-30   25  
indiening 2014-07-03   3  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-09     98
nota naar aanleiding van het verslag 2014-10-15     6
verslag 2014-10-23     106
behandeling 2014-12-17     55
stemming 2014-12-18     1
subtotaal       168
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-02-10 54    
memorie van antwoord 2015-03-04   22  
eindverslag 2015-03-10 6    
stemming 2015-03-17 7    
subtotaal   67 22 89
Staatsblad
publicatie wet 2015-04-08   22  
totalen
TK + EK       257
totaal       327

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK