33.983

Invoeringswet Jeugdwettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)
ingediend 02-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-04-22      
advies 2014-05-22 30    
nader rapport 2014-06-24   33  
indiening 2014-07-02   8  
Tweede Kamer
verslag 2014-09-12     72
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-25     13
behandeling 2014-10-08     13
stemming 2014-10-15     7
subtotaal       105
Eerste Kamer
eindverslag 2014-10-28 13    
stemming 2014-11-04 7    
subtotaal   20   20
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-21   17  
totalen
TK + EK       125
totaal       213

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK