34.015

Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
ingediend 04-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-08      
advies 2014-07-23 15    
nader rapport 2014-09-02   41  
indiening 2014-09-04   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-08     34
nota naar aanleiding van het verslag 2014-10-14     6
behandeling 2014-12-04     51
stemming 2014-12-09     5
subtotaal       96
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-01-20 42    
memorie van antwoord 2015-01-20   0  
verslag 2015-01-22 2    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-01-23   1  
stemming 2015-01-27 4    
subtotaal   48 1 49
Staatsblad
publicatie wet 2015-01-30   3  
totalen
TK + EK       145
totaal       206

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK