34.024

Modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverleningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)
ingediend 11-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-05-23      
advies 2014-07-10 48    
nader rapport 2014-09-08   60  
indiening 2014-09-11   3  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-10     29
nota naar aanleiding van het verslag 2014-11-24     45
stemming 2015-01-29     66
subtotaal       140
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-03-03 33    
memorie van antwoord 2015-04-07   35  
eindverslag 2015-04-14 7    
behandeling 2015-05-19 35    
stemming 2015-05-26 7    
subtotaal   82 35 117
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-17   22  
totalen
TK + EK       257
totaal       390

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK