34.086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)
ingediend 21-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-06-20      
advies 2014-09-04 76    
nader rapport 2014-11-20   77  
indiening 2014-11-21   1  
Tweede Kamer
verslag 2015-02-04     75
nota naar aanleiding van het verslag 2015-05-22     107
stemming 2016-10-04     501
subtotaal       683
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-11-15 42    
memorie van antwoord 2016-12-23   38  
eindverslag 2017-02-07 46    
stemming 2017-02-21 14    
subtotaal   102 38 140
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-09   16  
totalen
TK + EK       823
totaal       993

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK