34.100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)
ingediend 05-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-15      
advies 2014-09-22 69    
nader rapport 2014-12-02   71  
indiening 2014-12-05   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-01-23     49
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-25     33
stemming 2015-03-10     13
subtotaal       95
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-05-06 57    
memorie van antwoord 2015-06-02   27  
eindverslag 2015-06-16 14    
stemming 2015-06-23 7    
subtotaal   78 27 105
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-09   16  
totalen
TK + EK       200
totaal       359

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK