34.108

Wet aanpak schijnconstructiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)
ingediend 12-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-15      
advies 2014-10-16 93    
nader rapport 2014-12-11   56  
indiening 2014-12-12   1  
Tweede Kamer
verslag 2015-01-26     45
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-06     11
stemming 2015-03-03     25
subtotaal       81
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-04-07 35    
memorie van antwoord 2015-04-24   17  
eindverslag 2015-05-19 25    
behandeling 2015-05-26 7    
stemming 2015-06-02 7    
subtotaal   74 17 91
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-22   20  
totalen
TK + EK       172
totaal       342

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK