34.117

Wet algemeen pensioenfondstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)
ingediend 18-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-12-18      
Tweede Kamer
verslag 2015-02-12     56
nota naar aanleiding van het verslag 2015-05-01     78
verslag 2015-06-05     91
behandeling 2015-06-18     13
stemming 2015-06-18     0
subtotaal       182
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-09-22 96    
memorie van antwoord 2015-11-27   66  
verslag 2015-12-11 14    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-18   7  
behandeling 2015-12-22 4    
stemming 2015-12-22 0    
behandeling 2015-12-22 4    
subtotaal   114 73 187
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   8  
totalen
TK + EK       369
totaal       377

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK