34.128

Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijventype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken
ingediend 19-01-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-25      
advies 2014-09-25 62    
nader rapport 2015-01-13   110  
indiening 2015-01-19   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-03-26     66
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-30     462
stemming 2016-09-27     89
subtotaal       617
Eerste Kamer
eindverslag 2016-10-11 14    
stemming 2016-10-25 14    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2016-11-07   13  
totalen
TK + EK       645
totaal       836

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK