34.196

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdiensttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst)
ingediend 28-04-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-02-04      
advies 2015-03-27 51    
nader rapport 2015-04-24   28  
indiening 2015-04-28   4  
Tweede Kamer
verslag 2015-05-22     24
nota naar aanleiding van het verslag 2015-06-16     25
stemming 2015-07-02     16
subtotaal       65
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-09-15 75    
memorie van antwoord 2015-09-18   3  
eindverslag 2015-09-22 4    
behandeling 2015-10-06 14    
stemming 2015-10-13 7    
subtotaal   100 3 103
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-28   15  
totalen
TK + EK       168
totaal       266

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK