34.237 (R2054)

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)
ingediend 24-06-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-06-24      
Tweede Kamer
verslag 2015-09-23     91
nota naar aanleiding van het verslag 2015-11-30     68
stemming 2016-03-08     99
subtotaal       258
Eerste Kamer
eindverslag 2016-03-22 14    
behandeling 2016-07-05 105    
stemming 2016-07-12 7    
subtotaal   126   126
Staatsblad
publicatie wet 2016-07-21   9  
totalen
TK + EK       384
totaal       393

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK