34.246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen
ingediend 02-07-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-07-02      
Tweede Kamer
verslag 2016-03-31     273
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-21     82
stemming 2016-12-20     182
subtotaal       537
Eerste Kamer
eindverslag 2017-01-17 28    
behandeling 2017-02-14 28    
stemming 2017-02-14 0    
subtotaal   56   56
Staatsblad
publicatie wet 2017-07-03   139  
totalen
TK + EK       593
totaal       732

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK