34.276

Wet uitvoering Common Reporting Standardtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)
ingediend 10-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-06-05      
advies 2015-07-03 28    
nader rapport 2015-09-08   67  
indiening 2015-09-10   2  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-07     27
nota naar aanleiding van het verslag 2015-10-20     13
behandeling 2015-11-11     22
stemming 2015-11-18     7
subtotaal       69
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-12-03 15    
memorie van antwoord 2015-12-04   1  
verslag 2015-12-10 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-11   1  
behandeling 2015-12-21 10    
stemming 2015-12-21 0    
subtotaal   31 2 33
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   9  
totalen
TK + EK       102
totaal       208

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK