34.303

Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fondstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)
ingediend 15-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-08-31      
advies 2015-09-07 7    
nader rapport 2015-09-11   4  
indiening 2015-09-15   4  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-07     22
nota naar aanleiding van het verslag 2015-10-20     13
behandeling 2015-11-11     22
stemming 2015-11-18     7
subtotaal       64
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-12-03 15    
memorie van antwoord 2015-12-04   1  
verslag 2015-12-10 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-11   1  
behandeling 2015-12-21 10    
stemming 2015-12-21 0    
subtotaal   31 2 33
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   9  
totalen
TK + EK       97
totaal       121

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK