34.306

Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)
ingediend 15-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-08-31      
advies 2015-09-07 7    
nader rapport 2015-09-11   4  
indiening 2015-09-15   4  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-07     22
nota naar aanleiding van het verslag 2015-10-20     13
behandeling 2015-11-11     22
stemming 2015-11-18     7
subtotaal       64
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-12-03 15    
memorie van antwoord 2015-12-04   1  
verslag 2015-12-10 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-11   1  
behandeling 2015-12-21 10    
stemming 2015-12-22 1    
subtotaal   32 2 34
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   8  
totalen
TK + EK       98
totaal       121

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK