34.331

Aanpassingswet studiefinanciering BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)
ingediend 29-10-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-08      
advies 2015-07-29 21    
nader rapport 2015-10-22   85  
indiening 2015-10-29   7  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-24     26
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-22     28
behandeling 2016-12-15     359
stemming 2016-12-20     5
subtotaal       418
Eerste Kamer
eindverslag 2018-10-09 658    
stemming 2018-10-16 7    
subtotaal   665   665
Staatsblad
publicatie wet 2018-11-22   37  
totalen
TK + EK       1083
totaal       1233

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK