34.359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)
ingediend 07-12-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-10      
advies 2015-10-28 110    
nader rapport 2015-12-01   34  
indiening 2015-12-07   6  
Tweede Kamer
verslag 2016-02-10     65
nota naar aanleiding van het verslag 2016-04-01     51
stemming 2016-05-17     46
subtotaal       162
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-06-28 42    
memorie van antwoord 2016-08-26   59  
nader voorlopig verslag 2016-10-17 52    
nadere memorie van antwoord 2016-11-24   38  
eindverslag 2016-12-06 12    
behandeling 2017-01-31 56    
stemming 2017-02-07 7    
subtotaal   169 97 266
Staatsblad
publicatie wet 2017-02-22   15  
totalen
TK + EK       428
totaal       593

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK