34.359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingDit wetsvoorstel bevat tijdelijke regels voor het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Dit voorstel beschermt de nationale veiligheid en levert een bijdrage aan het verhinderen van deelname aan of (financiële) ondersteuning van het Jihasisme.

Met dit voorstel kan op grond van gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod worden opgelegd. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 mei 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 31 januari 2017. Het voorstel is op 7 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF, 50PLUS en PVV stemden voor.

De schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel 34.356 (R2064). De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met de wetsvoorstellen 34.356 (R2064) en 34.358 (R2065).


Kerngegevens

ingediend

7 december 2015

titel

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.
  • 2. 
    Deze wet vervalt vijf jaar na de inwerkingtreding ervan.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten