34.374

Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdiensttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)
ingediend 21-12-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-11-21      
advies 2015-12-14 23    
nader rapport 2015-12-16   2  
indiening 2015-12-21   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-02-05     46
nota naar aanleiding van het verslag 2016-02-15     10
stemming 2016-03-03     17
subtotaal       73
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-03-21 18    
memorie van antwoord 2016-03-23   2  
eindverslag 2016-03-29 6    
behandeling 2016-03-29 0    
Staatsblad
publicatie wet 2016-03-31   2  
totalen
totaal       131

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK