34.374

Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de BelastingdienstDit voorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, het wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373) en het Initiatiefwetsvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34.156). Het voorstel strekt ertoe om een tweetal uitvoeringstechnische elementen, die voortvloeien uit twee wetten met betrekking tot huurverhogingen op grond van inkomen (33.129 en 33.330), te verduidelijken en aan te scherpen.

Om eventuele misverstanden over de huidige wettekst te voorkomen, wordt buiten twijfel gesteld dat de (inspecteur van de) Belastingdienst op verzoek van een verhuurder een inkomensverklaring moet verstrekken. Daarnaast wordt het eenvoudiger om verhuurders aan te spreken die in strijd met de wet een inkomensverklaring opvragen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.374, A) is op 3 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2016 zonder stemming aangenomen. PVV en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2015

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

32