34.375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolkingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen
ingediend 22-12-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-07      
advies 2015-09-24 79    
nader rapport 2015-12-17   84  
indiening 2015-12-22   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-02-17     57
nota naar aanleiding van het verslag 2016-04-29     72
stemming 2016-09-13     137
subtotaal       266
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-10-18 35    
memorie van antwoord 2016-11-22   35  
nader voorlopig verslag 2016-12-13 21    
nadere memorie van antwoord 2016-12-20   7  
eindverslag 2017-01-17 28    
stemming 2017-01-24 7    
subtotaal   91 42 133
Staatsblad
publicatie wet 2017-02-08   15  
totalen
TK + EK       399
totaal       582

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK