34.383

Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)
ingediend 12-01-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-01-12      
Tweede Kamer
verslag 2016-02-19     38
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-17     119
stemming 2016-07-05     18
subtotaal       175
Eerste Kamer
eindverslag 2016-09-16 73    
stemming 2016-09-27 11    
subtotaal   84   84
Staatsblad
publicatie wet 2016-10-07   10  
totalen
TK + EK       259
totaal       269

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK