34.412

Bescherming namen en graden hoger onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)
ingediend 17-02-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-09-22      
advies 2015-12-15 84    
nader rapport 2016-02-15   62  
indiening 2016-02-17   2  
Tweede Kamer
verslag 2016-03-31     43
nota naar aanleiding van het verslag 2016-05-27     57
stemming 2016-10-04     130
subtotaal       230
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-11-08 35    
memorie van antwoord 2016-11-25   17  
nader voorlopig verslag 2016-12-22 27    
nadere memorie van antwoord 2017-01-20   29  
verslag 2017-02-03 14    
nota naar aanleiding van het verslag 2017-02-10   7  
behandeling 2017-02-21 11    
stemming 2017-03-07 14    
subtotaal   101 53 154
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-21   14  
totalen
TK + EK       384
totaal       546

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK