34.448

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik in verband met het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)
ingediend 11-04-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-04-11      
Tweede Kamer
verslag 2016-05-18     37
nota naar aanleiding van het verslag 2016-07-05     48
stemming 2016-09-15     72
subtotaal       157
Eerste Kamer
eindverslag 2016-09-27 12    
stemming 2016-10-04 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2016-10-20   16  
totalen
TK + EK       176
totaal       192

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK