34.448

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik in verband met het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruikMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn over explosieven voor civiel gebruik.

Met deze explosieven worden springstoffen bedoeld die bijvoorbeeld gebruikt worden bij de winning van olie en gas, het reinigen van verbrandingsovens of het slopen van gebouwen. De richtlijn regelt verder in meer detail het proces waarmee wordt vastgesteld of een explosief voldoet aan de essentiële veiligheidseisen (conformiteitsbeoordeling).

De richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2014, L 96PDF-document)).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 15 september 2016 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2016

titel

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten