34.454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders
ingediend 15-04-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-02-03      
advies 2016-03-03 29    
nader rapport 2016-04-14   42  
indiening 2016-04-15   1  
Tweede Kamer
verslag 2016-06-02     48
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-27     25
stemming 2016-09-27     92
subtotaal       165
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-10-24 27    
memorie van antwoord 2016-11-09   16  
verslag 2016-11-28 19    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-12-02   4  
behandeling 2016-12-06 4    
stemming 2016-12-13 7    
subtotaal   57 20 77
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-27   14  
totalen
TK + EK       242
totaal       328

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK