34.556

Wet fiscale maatregel rijksmonumententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten)
ingediend 20-09-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-08-29      
advies 2016-09-12 14    
nader rapport 2016-09-16   4  
indiening 2016-09-20   4  
Tweede Kamer
verslag 2016-10-12     22
nota naar aanleiding van het verslag 2016-10-26     14
stemming 2018-10-16     720
subtotaal       756
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-29 44    
memorie van antwoord 2018-11-30   1  
verslag 2018-12-06 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2018-12-07   1  
behandeling 2018-12-11 4    
stemming 2018-12-18 7    
subtotaal   61 2 63
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-28   10  
totalen
TK + EK       819
totaal       851

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK