Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527), Belastingplan 2017 (34.552), Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545), Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555), Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554), Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553); brief regering; Overzicht moties en amendementen pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (TK 34.552, 71)