34.592

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslântype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân
ingediend 27-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-10-27      
Tweede Kamer
verslag 2016-12-15     49
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-30     46
stemming 2017-02-14     15
subtotaal       110
Eerste Kamer
eindverslag 2017-02-21 7    
stemming 2017-03-07 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-24   17  
totalen
TK + EK       131
totaal       148

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK