34.590

Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)
ingediend 27-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-06-13      
advies 2016-09-05 84    
nader rapport 2016-10-26   51  
indiening 2016-10-27   1  
Tweede Kamer
verslag 2016-12-01     35
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-31     61
behandeling 2017-04-18     77
stemming 2017-05-09     21
subtotaal       194
Eerste Kamer
eindverslag 2017-05-30 21    
stemming 2017-06-06 7    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-29   23  
totalen
TK + EK       222
totaal       381

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK