34.588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
ingediend 28-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-04-20      
advies 2016-09-21 154    
nader rapport 2016-10-28   37  
indiening 2016-10-28   0  
Tweede Kamer
stemming 2016-12-21     54
verslag 2016-12-30     9
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-18     19
stemming 2017-02-14     81
subtotaal       109
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-04-10 55    
memorie van antwoord 2017-05-03   23  
nader voorlopig verslag 2017-06-06 34    
nadere memorie van antwoord 2017-06-09   3  
eindverslag 2017-06-13 4    
behandeling 2017-07-11 28    
stemming 2017-07-11 0    
subtotaal   121 26 147
Staatsblad
publicatie wet 2017-08-17   37  
totalen
TK + EK       256
totaal       484

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK